Nguyễn Thị Mai
Nhân viên kinh doanh
0918797021
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ