Hà Thái Học
Nhân viên kinh doanh
0916363729
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ