Nguyễn Văn Hạnh
Nhân viên kinh doanh
0975163939
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ