Nguyễn Đăng Hùng
Nhân viên kinh doanh
0919050149
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ