Hoàng Minh Khoa
Nhân viên kinh doanh
0969205269
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ