Phạm Văn Nam
Nhân viên kinh doanh
0918160109
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ