Ngô Thị Hồng Thế
Nhân viên kinh doanh
0982214379
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ