Mai Thị Thương
Nhân viên kinh doanh
0977126764
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ