Lâm Bá Thuận
Nhân viên kinh doanh
0933135202
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ