Nguyễn Văn Bình
Nhân viên kinh doanh
0907394466
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ