Lâm Bá Thương
Nhân viên kinh doanh
0905462994
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ