Phạm Văn Ngọc
Nhân viên kinh doanh
0976770079 - 0917751586
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ