Trịnh Hồng Thảo
Nhân viên kinh doanh
0915468618
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ