Phạm Thị Bích Thu
Nhân viên kinh doanh
0909911348
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ