Nguyễn Thị Thanh Mỹ
Nhân viên kinh doanh
0907263607
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ