Phạm Thị Thu
Nhân viên kinh doanh
0918357698
Khu vực: Phú Mỹ Hưng, Q7
TÀI SẢN CHÀO BÁN VÀ CHO THUÊ